Khách hàng tiêu biểu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


STT

DOANH NGHIỆP

TỈNH

NHIỆT ĐIỆN

1

Nhiệt điện Vũng Áng

HÀ TĨNH

2

Nhiệt Điện An Khánh

THÁI NGUYÊN

3

Nhiệt điện Phả Lại

HẢI DƯƠNG

4

Nhiệt điện Cao Ngạn

THÁI NGUYÊN

5

Nhiệt điện Cẩm Phả

QUẢNG NINH

6

Nhiệt điện Quảng Ninh

QUẢNG NINH

7

Nhiệt điện Mạo Khê

QUẢNG NINH

8

Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí

QUẢNG NINH

9

Nhiệt điện Ninh Bình

NINH BÌNH

10

Nhiệt điện Phú Mỹ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

11

Nhiệt Điện Na Dương

LẠNG SƠN

12

Nhiệt Điện Phả Lại

HẢI DƯƠNG

THỦY ĐIỆN

1

Thủy điện Bản Vẽ

NGHỆ AN

2

Thủy điện A Lưới

HUẾ

3

Thủy điện Sông Ba Hạ

PHÚ YÊN

4

Thủy điện Đồng Nai 3 & 4

ĐỒNG NAI

5

Thủy điện Đắc Mi 4- A,B,C

QUẢNG NAM

6

Thủy điện Buôn to sa

ĐẮC LẮC

7

Thủy điện Srok Phu Miêng Idico

BÌNH PHƯỚC

8

Thủy điện Thái An

HÀ GIANG

9

Thủy điện Khe Bố

NGHỆ AN

10

Thủy điện Na hang

TUYÊN  QUANG

11

Thủy điện Sesan 3 A

GIA LAI

NHÀ MÁY THÉP

1

Công ty Thép Hòa Phát

HƯNG YÊN

2

Thép SSE Hải Phòng

HẢI PHÒNG

3

Thép Thái Nguyên

THÁI NGUYÊN

4

Thép Thái Bình Dương

ĐÀ NẴNG

VẬN TẢI + XÂY DỰNG

1

Công ty CP Thương Mại Thái Hưng

THÁI NGUYÊN

2

Công ty CP Hoàng Minh

THÁI NGUYÊN

3

Công ty Cổ Phần Hikari

HÀ NỘI

4

Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Thương Mại Việt Hàn

HÀ NỘI

5

Công ty TNHH Cung Ứng và Dịch Vụ Ngọc Ánh

HÀ NỘI

6

Công ty TNHH TOKO Việt Nam

HƯNG YÊN

7

Công ty TNHH Ô Tô Đông Phong

HƯNG YÊN

CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

1

Xi Măng Hoàng Mai

NGHỆ AN

2

Xi Măng Đồng Lâm

HUẾ

3

Xi Măng Hoàng Thạch

HẢI DƯƠNG

4

Xi măng Thăng Long

QUẢNG NINH

5

Xi măng Đồng Bành

LẠNG SƠN

6

Xi măng Điện Biên

ĐIỆN BIÊN

7

Xi măng Yên Bình

YÊN BÁI

8

Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình

NINH BÌNH

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

1

Tổng công ty xây dựng Lũng Lô

HÀ NỘI

2

Cienco 8

THÁI NGUYÊN

3

Công ty Licogi 18.6

THÁI NGUYÊN

4

Công ty Lilama

LÀO CAI

5

Nhà máy z 127 – Bộ Quốc Phòng

HÀ NỘI