Hình thức thanh toán
Theo thỏa thuận của Hai bên và theo hợp đồng đã ký giữa hai bên.

Khi đặt hàng trên website MINH HỒNG, quý khách lựa chọn sử dụng địa chỉ đã đăng ký khi tạo tài khoản hoặc khai địa chỉ mới. Chúng tôi sẽ chuyển hàng hóa tới địa chỉ yêu cầu của quý khách. Khi nhận hàng, quý khách thực hiện thanh toán với người vận chuyển.